W Polsce dotąd odnotowano około 240 gatunków grzebaczowatych. Są to najbliżsi krewni pszczół. Odżywiają się, tak jak one, pokarmem roślinnym, ale dla swoich larw polują na inne owady.

Te drapieżne żądłówki, tj. grzebaczowate, są grupą owadów o bardzo dużym znaczeniu, tak w ekosystemach naturalnych, jak i półnaturalnych. Wpływają ograniczająco na populacje różnych szkodliwych bezkręgowców, głównie mszyc i innych fitofagicznych pluskwiaków, muchówek, a także rośliniarek i motyli. Biorąc pod uwagę ich tryb życia, grzebaczowate mogą być wskaźnikiem liczebności i różnorodności stawonogów stanowiących pokarm ich larw. (…) Imagines Spheciformes odżywiają się pokarmem bogatym w węglowodany i odwiedzają różne gatunki roślin kwiatowych – odgrywają zatem również rolę w ich zapylaniu. Zdecydowana większość tych owadów odgrywa rolę pożyteczną z punktu widzenia gospodarki człowieka (…) [1]

Poniżej prezentuję niektóre z grzebaczowatych, które udało mi się do tej pory spotkać. Ze względu na ich znaczną liczbę podzieliłam je na rodzaje. Po kliknięciu w dany rodzaj, można obejrzeć konkretne gatunki. Listę będę sukcesywnie uzupełniać a także wymieniać mniej udane zdjęcia.