Najpopularniejszą pomocą dzikim pszczołom jest budowanie domków dla owadów. Tymczasem dzikie pszczoły to nie tylko murarka ogrodowa, lecz 470 gatunków pszczół o różnorodnych wymaganiach siedliskowych a także pokarmowych. Dlatego warto pomyśleć o różnorakiej pomocy pszczołom dzikim, takiej jak np.: nieusuwanie martwego drewna, pozostawianie w ogrodzie suchych łodyg roślin, muszli dla gatunków helikofilnych, utrzymywanie siedlisk przyjaznych dla pszczół ziemnych.

Najważniejszy jest naturalny i nieuporządkowany charakter siedlisk z rozmaitymi strukturami, które pozwalają znaleźć pszczołom możliwość gniazdowania. Gdy w ogrodzie brak takich miejsc, można tworzyć je sztucznie. Należy jednak pamiętać, że takie elementy tworzone przez człowieka, ze względu na nienaturalny charakter, zawsze w większym stopniu są narażone na pasożytnictwo.