Pszczolinkowate Andrenidae

Liczna rodzina obejmująca ponad 100 gatunków, reprezentowana przez cztery rodzaje: pszczolinka Andrena, zbierka Panurgus, pyleńczyk Panurginus, trutnica Melitturga. Obejmuje gatunki wczesnowiosenne, późnowiosenne i letnie. Czas aktywności gatunków powoduje, że rodzina ta ma duże znaczenie gospodarcze, ponieważ są one skutecznymi zapylaczami drzew owocowych, a także innych roślin uprawnych, jak agrest, porzeczka czy malina. W zależności od gatunku, są wśród nich generaliści odwiedzający szeroki wachlarz gatunków roślin, jak np. pszczolinka pospolita Andrena flavipes, ale też wąsko wyspecjalizowane gatunki jak pszczolinka napiaskowa Andrena vaga odwiedzająca wyłącznie wierzby lub frantka zębouda Panurgus calcaratus związana z roślinami z rodziny astrowatych. Wielu gatunków pszczolinek nigdy nie znaleziono gniazd, jednak przypuszcza się, że wszystkie gniazdują w glebie o różnym podłożu i gęstości. Pszczolinkowate są rodziną pszczół samotnych, gdzie samica sama buduje i prowiantuje gniazdo, jednak zdarza im się niekiedy gniazdować w sąsiedztwie osobników swojego gatunku, tworząc skupiska liczące niekiedy tysiące osobników. Zaledwie kilka gatunków znanych jest z tego, że współdzieli jedno gniazdo, opiekując się jednak każda własnymi komórkami gniazdowymi, np. pszczolinka wierzbinówka Andrena carantonica. W tej rodzinie nie odnotowano gatunków pasożytniczych.

Jestem miłośniczką żądłówek i założycielką strony dzicyzapylacze.pl. Oprócz publikowania artykułów o dzikich pszczołach i innych żądłówkach, na stronie opracowuję jej główne elementy. Szczególnie zajmuje mnie sposób gniazdowania oraz metody ochrony siedlisk żądłówek. [Opublikowane artykuły]