Heriades (wałczatka)

Heridaes crenulatus (wałczatka wieloguzka)

Wałczatka dwuguzka (Heriades truncorum)

Długość6-7 mm
Czas występowaniaczerwiec-wrzesień
Siedliskopospolita, występująca w różnorodnych siedliskach
Gniazdowaniew martwym drewnie lub pustych łodygach roślin
Odwiedzane kwiatygłównie astrowate (Asteraceae)
Pszczoła pasożytniczaStelis breviscula

Oznaczenie owadów: Darek Ogrodnik