Kategoria

Rodziny dzikich pszczół

Kategoria
Lepiarkowate Colletidae Rodzina reprezentowana przez ponad 40 gatunków zgrupowanych w dwóch rodzajach: lepiarka Colletes i samotka Hylaeus. Wszystkie lepiarki budują gniazda w ziemi, czasem tworząc skupiska liczące setki gniazd budowanych w bliskim sąsiedztwie. Lepiarka jedwabniczka Colletes daviesanus może gniazdować również w pustych otworach w drewnie. Lepiarki są pszczołami letnimi, wyjątek stanowi jedynie lepiarka wiosenna Colletes
Spójnicowate Melittidae Jest to najmniejsza rodzina pszczół. W Polsce odnotowano dotąd kilkanaście gatunków, reprezentowanych przez trzy rodzaje: obrostka Dasypoda, spójnica Melitta i skrócinka Macropis. Pojawiają się latem, mają jedno pokolenie i gniazdują w ziemi. Skrócinki, a także spójnica krawanicowa Melitta nigricans i dzwonkowa Melitta haemorrhoidalis preferują tereny bardziej wilgotne, podczas gdy pozostałe gatunki występują na
Smuklikowate Halictidae Duża rodzina pszczół reprezentowana przez takie rodzaje jak, np. smuklik Halictus, nęczyn Sphecodes, pseudosmuklik Lasioglossum, wigorczyk Rophites, wrzałka Systropha, łusareczek Nomioides. Gatunki z tej rodziny prowadzą samotny lub społeczny tryb życia o różnym stopniu rozwoju socjalnego. Gniazdują w ziemi tworząc niekiedy bardzo duże skupiska. Preferują ziemię odsłoniętą i nasłonecznioną. Wśród smuklikowatych znajdziemy zarówno
Pszczołowate Apidae Rodzina zróżnicowana pod względem bogactwa gatunków (ok. 130), ich morfologii czy zachowań. Obejmuje ona takie rodzaje jak: porobnica Anthrophora, pseudoporobnica Amegilla, trzmiel Bombus, rożyca Ceratina, kornutka Eucera, rozrożka Tetralonia, zadrzechnia Xylocopa oraz pszczoła Apis reprezentowana przez jeden gatunek – pszczołę miodną Apis mellifera. W całej Europie gatunki społeczne występują jedynie w rodzinie pszczołowatych
Pszczolinkowate Andrenidae Liczna rodzina obejmująca ponad 100 gatunków, reprezentowana przez cztery rodzaje: pszczolinka Andrena, zbierka Panurgus, pyleńczyk Panurginus, trutnica Melitturga. Obejmuje gatunki wczesnowiosenne, późnowiosenne i letnie. Czas aktywności gatunków powoduje, że rodzina ta ma duże znaczenie gospodarcze, ponieważ są one skutecznymi zapylaczami drzew owocowych, a także innych roślin uprawnych, jak agrest, porzeczka czy malina. W