Tag

Kasia

Przeglądanie
Lepiarkowate Colletidae Rodzina reprezentowana przez ponad 40 gatunków zgrupowanych w dwóch rodzajach: lepiarka Colletes i samotka Hylaeus. Wszystkie lepiarki budują gniazda w ziemi, czasem tworząc skupiska liczące setki gniazd budowanych w bliskim sąsiedztwie. Lepiarka jedwabniczka Colletes daviesanus może gniazdować również w pustych otworach w drewnie. Lepiarki są pszczołami letnimi, wyjątek stanowi jedynie lepiarka wiosenna Colletes
Smuklikowate Halictidae Duża rodzina pszczół reprezentowana przez takie rodzaje jak, np. smuklik Halictus, nęczyn Sphecodes, pseudosmuklik Lasioglossum, wigorczyk Rophites, wrzałka Systropha, łusareczek Nomioides. Gatunki z tej rodziny prowadzą samotny lub społeczny tryb życia o różnym stopniu rozwoju socjalnego. Gniazdują w ziemi tworząc niekiedy bardzo duże skupiska. Preferują ziemię odsłoniętą i nasłonecznioną. Wśród smuklikowatych znajdziemy zarówno