Lepiarkowate Colletidae

Rodzina reprezentowana przez ponad 40 gatunków zgrupowanych w dwóch rodzajach: lepiarka Colletes i samotka Hylaeus. Wszystkie lepiarki budują gniazda w ziemi, czasem tworząc skupiska liczące setki gniazd budowanych w bliskim sąsiedztwie. Lepiarka jedwabniczka Colletes daviesanus może gniazdować również w pustych otworach w drewnie. Lepiarki są pszczołami letnimi, wyjątek stanowi jedynie lepiarka wiosenna Colletes cunicularius, która pojawia się wiosną jako pierwsza z pszczół i wypatrywać jej możemy na wierzbach, z którymi jest związana. Pyłek u tego rodzaju pszczół transportowany jest na trzeciej parze nóg. Rodzaj samotka obejmuje pszczoły samotne o niewielkich rozmiarach, przeważnie o czarnej barwie. Najczęściej gniazdują w otworach: w drewnie, pustych lub wypełnionych miękkim rdzeniem łodygach, a także w ziemi (np. samotka czerwonawa Hylaeus variegatus). Pyłek i nektar u tego rodzaju transportowany jest w wolu.
W rodzinie nie odnotowano gatunków pasożytnicznych.