Hotele dla owadów nie powinny być rozumiane jako bezpośrednia ochrona ochrona gatunków ze względu na to, że przeważnie zamieszkują je pszczoły pospolite. Rzadko występujące gatunki pszczół, wymagające specjalnej ochrony, związane są zazwyczaj ze specyficznymi strukturami siedliskowymi lub określonymi gatunkami roślin.