Poniżej prezentowany jest wygląd otwartych gniazd w domku dla owadów. Dział w miarę pojawiania się nowych materiałów i odkryć, będę się starała rozwijać.

Gniazda pszczół

W rogu każdego zdjęcia gniazda pszczoły zamieściłam widok zatyczki zamykającej otwór gniazdowy.

Murarka ogrodowa (Osmia bicornis) -brązowe kokony w komorach przedzielanych zaprawą z gliny (fot. Kasia)
Wałczatka dwuguzka (Heriades truncorum) -komory lęgowe oddzielone cienkimi przegrodami z żywicy (fot. Kasia)
Murarka żmijowcowa (Hoplitis adunca) – delikatne kokony w komorach przedzielanych zaprawą z gliny i drobnych kamyków (fot. Kasia)
Murarka lucernowa (Osmia caerulescens) – komory lęgowe zbudowane z materiału roślinnego (fot. Kasia)
Murarka rzepakowa (Osmia brevicornis) – brak ścianek przedzielających poszczególne kokony. Brak osobnych komór lęgowych (fot. Kasia)
Miesierka niedopaska (Megachile versicolor) – komory lęgowe zbudowane z wyciętych liści (fot. Kasia)
Miesierka różówka (Megachile centuncularis) – komory lęgowe zbudowane z wyciętych liści. Zamknięcie składające się z kilkudziesięciu krążków (fot. Kasia)
Samotka obrzeżona (Hylaeus difformis) – jedwabista powłoka nakładana jest na język i pochodzi prawdopodobnie z gruczołów ślinowych. Ścianki z gliny oraz brązowy kokon po prawej stronie świadczą o tym, że samotka zajęła rurkę należącą wcześniej do murarki ogrodowej (Osmia bicornis). Ciekawy artykuł oraz więcej informacji o tym gatunku na blogu autorki zdjęcia: pszczolamurarka.blogspot.com (fot. wilma)
Świetny film pokazujący budowę i wygląd gniazda samotki (źródło George Pilkington, You Tube)
Najprawdopodobniej gniazdo porobnicy drewniarki (Anthrophora furcata). Komórki gniazdowe zbudowane z liści należą do miesierki (Megachile sp.). Historia tego gniazda tutaj (fot. Kasia)

Inne żądłówki

W rogu każdego zdjęcia gniazda innych żądłówek korzystających z domku dla owadów, zamieściłam widok zatyczki zamykającej otwór gniazdowy.

Upieńka (Dipogon sp.) – owad z rodziny nastecznikowatych polujący na pająki dla swojego potomstwa. Niezwykła jest budowa jego gniazda. Ścianki oddzielające komory lęgowe zbudowane są z włókien roślinnych czy części owadów, które następnie pokrywane są cienką warstwą pajęczyny. Grubość zatyczki zamykającej gniazdo może wynieść nawet 61 mm (fot. wilma, oznaczenie martwego osobnika: Darecki)
Węgarnik (Trypoxylon sp.) – grzebacz często spotykany w domkach dla owadów. Pomarańczowo-czerwony kokon należy do kleptopasożyta, prawdopodobnie do złotolitki (fot. Kasia)
Nibolica dwuzębna (Microdynerus parvulus) – gwiazda liniowe zamykane patyczkami, piaskiem, kawałkami roslinnymi (fot. Kasia)
Zamorek (Pemphredon sp.) – w zależności od warunków, gniazda mogą być rozgałęzione, spiralne lub liniowe. Komórki oddzielone są od siebie zeskrobaną miazgą lub wiórami drzewnymi (fot. Kasia)
Wolnica czarniawa (Auplopus carbonarius) – komórki gniazdowe w kształcie dzbaneczków z gliny (fot. Kasia)

Inne

W rogu każdego zdjęcia zamieściłam widok imago pasożytów, które możemy znaleźć w gniazdach pszczół. O pasożytach pszczół pisałam tutaj.

Wlotka murarkowa (Cacoxenus indagator) – kleptopasożytnicza muchówka składająca jaja w gniazdach dzikich pszczół. Jej larwy zjadają pyłek zebrany dla potomstwa przez gospodarza gniazda (fot. Kasia)
Monodontomerus sp. – małe metalicznie lśniące błonkówki. Samica za pomocą pokładełka przebija kokon i składa jaja do komory, w której znajduje się larwa pszczoły (fot. Kasia)
Rozpoznano wiele gatunków grzybów niszczących pszczoły. Są one powodem śmierci znaczącego procentu miesierkowatych (Megachilidae) (fot. Kasia)
Chrząszcze z rodziny skórnikowatych (Dermestidae), żywiące się resztkami pyłku i martwymi pszczołami (fot. Kasia)

Oznaczenia żądłówek: Darek Ogrodnik (Darecki)

Źródła i dodatkowa lektura

  1. Rolf Witt, Wespen beobachten, bestimmen, Augsburg 1998.
  2. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXIV. Błonkówki – Hymenoptera. Zeszyt 68h. Pszczołowate – Apidae. Podrodzina: Megachilidae, oprac. J. Banaszak, L. Romasenko, T. Cierzniak
  3. Więcej zdjęć wnętrz gniazd:
    https://pszczolamurarka.blogspot.com/2020/05/nest-closures-nest-plug-nestverschlusse.html
    https://www.researchgate.net/publication/308708740_Mature_Larvae_and_Nesting_Biologies_of_Bees_Currently_Assigned_to_the_Osmiini_Apoidea_Megachilidae

Miłośniczka żądłówek i założycielka strony dzicyzapylacze.pl. Jej marzeniem jest stworzenie bazy wiedzy o dzikich zapylaczach i opisanie wszystkich gatunków dzikich pszczół Polski. Na stronie opracowuje jej główne elementy, opisuje pszczoły samotne oraz inne żądłówki. Szczególnie zajmuje ją sposób gniazdowania oraz metody ochrony siedlisk.