Poniżej prezentowany jest wygląd otwartych gniazd prezentujących komórki gniazdowe z kokonami pszczół gniazdujących w domku dla owadów. Dział, w miarę pojawiania się nowych materiałów i odkryć, będę się starała rozwijać.

Murarka żmijowcowa (Hoplitis adunca)

Delikatne kokony w komorach przedzielanych zaprawą z gliny i drobnych kamyków.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Murarka ogrodowa (Osmia bicornis)

Brązowe kokony w komorach przedzielanych zaprawą z gliny.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Gniazdo murarki ogrodowej z kleptopasożytem – wlotką murarkową (Cacoxenus indagator).

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Wałczatka dwuguzka (Heriades truncorum)

Komory lęgowe oddzielone cienkimi przegrodami z żywicy. Charakterystyczne pomarańczowo-żółte odchody.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Murarka lucernowa (Osmia caerulescens)

Ścianki komór lęgowych zbudowane z materiału roślinnego.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Gniazdo murarki lucernowej (Osmia caerulescens) z kokonami wysmugi pięciopunktowej (Sapyga quinquepunctata) po prawej.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Murarka rzepakowa (Osmia brevicornis)

Brak ścianek przedzielających poszczególne kokony; brak osobnych komór lęgowych.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Murarka ostówka (Osmia niveata)

Ścianki komórek tworzone z materiału roślinnego.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Nożycówka świerzbnicówka (Chelostoma rapunculi)

Ścianki komórek zbudowane z gliny, piasku, kamieni, lepione mieszaniną śliny i nektaru.

Miesierki (Megachile spp.)

Komory lęgowe zbudowane z wyciętych liści.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Makatki (Anthidium spp.)

Gniazda wykładane włoskami z łodyg i liści różnych roślin.

Bolica stonkówka (Symmorphus murarius)

Ścianki z gliny i piasku. Zamknięcia często pokryte warstwą maskującą.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Upieńka koziołek (Dipogon subintermedius)

Owad z rodziny nastecznikowatych polujący na pająki dla swojego potomstwa. Niezwykła jest budowa jego gniazda. Ścianki oddzielające komory lęgowe zbudowane są z włókien roślinnych czy części owadów, które następnie pokrywane są cienką warstwą pajęczyny. Grubość zatyczki zamykającej gniazdo może wynieść nawet 61 mm.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa, oznaczenie: Jacek Wendzonka)

Węgarnik (Trypoxylon sp.)

Ścianki komórkowe zbudowane z gliny.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Wolnica czarniawa (Auplopus carbonarius)

Komórki gniazdowe w kształcie dzbaneczków z gliny.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Samotka (Hylaeus sp.)

Jedwabista powłoka nakładana jest na język i pochodzi prawdopodobnie z gruczołów ślinowych.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Samotka obrzeżona (Hylaeus difformis)

Również gniazdo samotki. Ścianki z gliny oraz brązowy kokon po prawej stronie świadczą o tym, że samotka zajęła rurkę należącą wcześniej do murarki ogrodowej (Osmia bicornis).
Więcej o tym gatunku na stronie autorki zdjęcia: pszczola.murarka.com

(fot. Magdalena Williams)

Murarka ostrożeniówka (Osmia leaiana)

Ścianki komórek tworzone z materiału roślinnego.

(fot. Magdalena Williams)

Oznaczenia żądłówek: Darek Ogrodnik, Jacek Wendzonka

Dziękuję Magdalenie Williams za udostępnienie zdjęcia gniazd samotki obrzeżonej i murarki ostrożeniówki oraz panu Janowi Słowiejowi za udostępnienie gniazda makatki siedmiozębnej.

Źródła i dodatkowa lektura

  1. Rolf Witt, Wespen beobachten, bestimmen, Augsburg 1998.
  2. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXIV. Błonkówki – Hymenoptera. Zeszyt 68h. Pszczołowate – Apidae. Podrodzina: Megachilidae, oprac. J. Banaszak, L. Romasenko, T. Cierzniak
  3. Więcej zdjęć wnętrz gniazd:
    https://pszczolamurarka.blogspot.com/2020/05/nest-closures-nest-plug-nestverschlusse.html
    https://www.researchgate.net/publication/308708740_Mature_Larvae_and_Nesting_Biologies_of_Bees_Currently_Assigned_to_the_Osmiini_Apoidea_Megachilidae
  4. Ciekawy artykuł oraz więcej informacji o samotce obrzeżonej na blogu autorki zdjęcia: pszczolamurarka.blogspot.com

Miłośniczka żądłówek i założycielka strony dzicyzapylacze.pl. Jej marzeniem jest stworzenie bazy wiedzy o dzikich zapylaczach i opisanie wszystkich gatunków dzikich pszczół Polski. Na stronie opracowuje jej główne elementy, opisuje pszczoły samotne oraz inne żądłówki. Szczególnie zajmuje ją sposób gniazdowania oraz metody ochrony siedlisk. Artykuły opublikowane przez autorkę