Poniżej prezentowany jest wygląd otwartych gniazd w domku dla owadów. Dział w miarę pojawiania się nowych materiałów i odkryć, będę się starała rozwijać.

Gniazda pszczół

W rogu każdego zdjęcia gniazda pszczoły zamieściłam widok zatyczki zamykającej otwór gniazdowy.

Murarka ogrodowa (Osmia bicornis) -brązowe kokony w komorach przedzielanych zaprawą z gliny (fot. Kasia)
Wałczatka dwuguzka (Heriades truncorum) -komory lęgowe oddzielone cienkimi przegrodami z żywicy (fot. Kasia)
Murarka żmijowcowa (Hoplitis adunca) – delikatne kokony w komorach przedzielanych zaprawą z gliny i drobnych kamyków (fot. Kasia)
Murarka lucernowa (Osmia caerulescens) – komory lęgowe zbudowane z materiału roślinnego (fot. Kasia)
Murarka rzepakowa (Osmia brevicornis) – brak ścianek przedzielających poszczególne kokony. Brak osobnych komór lęgowych (fot. Kasia)
Miesierka niedopaska (Megachile versicolor) – komory lęgowe zbudowane z wyciętych liści (fot. Kasia)
Miesierka różówka (Megachile centuncularis) – komory lęgowe zbudowane z wyciętych liści. Zamknięcie składające się z kilkudziesięciu krążków (fot. Kasia)
Samotka obrzeżona (Hylaeus difformis) – jedwabista powłoka nakładana jest na język i pochodzi prawdopodobnie z gruczołów ślinowych. Ścianki z gliny oraz brązowy kokon po prawej stronie świadczą o tym, że samotka zajęła rurkę należącą wcześniej do murarki ogrodowej (Osmia bicornis). Ciekawy artykuł oraz więcej informacji o tym gatunku na blogu autorki zdjęcia: pszczolamurarka.blogspot.com (fot. wilma)
Świetny film pokazujący budowę i wygląd gniazda samotki (źródło George Pilkington, You Tube)
Najprawdopodobniej gniazdo porobnicy drewniarki (Anthrophora furcata). Komórki gniazdowe zbudowane z liści należą do miesierki (Megachile sp.). Historia tego gniazda tutaj (fot. Kasia)

Inne żądłówki

W rogu każdego zdjęcia gniazda innych żądłówek korzystających z domku dla owadów, zamieściłam widok zatyczki zamykającej otwór gniazdowy.

Upieńka (Dipogon sp.) – owad z rodziny nastecznikowatych polujący na pająki dla swojego potomstwa. Niezwykła jest budowa jego gniazda. Ścianki oddzielające komory lęgowe zbudowane są z włókien roślinnych czy części owadów, które następnie pokrywane są cienką warstwą pajęczyny. Grubość zatyczki zamykającej gniazdo może wynieść nawet 61 mm (fot. wilma, oznaczenie martwego osobnika: Darecki)
Węgarnik (Trypoxylon sp.) – grzebacz często spotykany w domkach dla owadów. Pomarańczowo-czerwony kokon należy do kleptopasożyta, prawdopodobnie do złotolitki (fot. Kasia)
Nibolica dwuzębna (Microdynerus parvulus) – gwiazda liniowe zamykane patyczkami, piaskiem, kawałkami roslinnymi (fot. Kasia)
Zamorek (Pemphredon sp.) – w zależności od warunków, gniazda mogą być rozgałęzione, spiralne lub liniowe. Komórki oddzielone są od siebie zeskrobaną miazgą lub wiórami drzewnymi (fot. Kasia)
Wolnica czarniawa (Auplopus carbonarius) – komórki gniazdowe w kształcie dzbaneczków z gliny (fot. Kasia)

Inne

W rogu każdego zdjęcia zamieściłam widok imago pasożytów, które możemy znaleźć w gniazdach pszczół. O pasożytach pszczół pisałam tutaj.

Wlotka murarkowa (Cacoxenus indagator) – kleptopasożytnicza muchówka składająca jaja w gniazdach dzikich pszczół. Jej larwy zjadają pyłek zebrany dla potomstwa przez gospodarza gniazda (fot. Kasia)
Monodontomerus sp. – małe metalicznie lśniące błonkówki. Samica za pomocą pokładełka przebija kokon i składa jaja do komory, w której znajduje się larwa pszczoły (fot. Kasia)
Rozpoznano wiele gatunków grzybów niszczących pszczoły. Są one powodem śmierci znaczącego procentu miesierkowatych (Megachilidae) (fot. Kasia)
Chrząszcze z rodziny skórnikowatych (Dermestidae), żywiące się resztkami pyłku i martwymi pszczołami (fot. Kasia)

Oznaczenia żądłówek: Darek Ogrodnik (Darecki)

Źródła i dodatkowa lektura

  1. Rolf Witt, Wespen beobachten, bestimmen, Augsburg 1998.
  2. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXIV. Błonkówki – Hymenoptera. Zeszyt 68h. Pszczołowate – Apidae. Podrodzina: Megachilidae, oprac. J. Banaszak, L. Romasenko, T. Cierzniak
  3. Więcej zdjęć wnętrz gniazd:
    https://pszczolamurarka.blogspot.com/2020/05/nest-closures-nest-plug-nestverschlusse.html
    https://www.researchgate.net/publication/308708740_Mature_Larvae_and_Nesting_Biologies_of_Bees_Currently_Assigned_to_the_Osmiini_Apoidea_Megachilidae

Miłośniczka żądłówek i założycielka strony dzicyzapylacze.pl. Jej marzeniem jest stworzenie bazy wiedzy o dzikich zapylaczach i opisanie wszystkich gatunków dzikich pszczół Polski. Na stronie opracowuje jej główne elementy, opisuje pszczoły samotne oraz inne żądłówki. Szczególnie zajmuje ją sposób gniazdowania oraz metody ochrony siedlisk. Artykuły opublikowane przez autorkę