Poniżej prezentowany jest wygląd otwartych gniazd prezentujących komórki gniazdowe z kokonami pszczół gniazdujących w domku dla owadów. Dział, w miarę pojawiania się nowych materiałów i odkryć, będę się starała rozwijać.

Pseudomurarka żmijowcowa (Hoplitis adunca)

Delikatne kokony w komorach przedzielanych zaprawą z gliny i drobnych kamyków.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Murarka ogrodowa (Osmia bicornis)

Brązowe kokony w komorach przedzielanych zaprawą z gliny.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Gniazdo murarki ogrodowej z kleptopasożytem – wlotką murarkową (Cacoxenus indagator).

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Wałczatka dwuguzka (Heriades truncorum)

Komory lęgowe oddzielone cienkimi przegrodami z żywicy. Charakterystyczne pomarańczowo-żółte odchody.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Murarka lucernowa (Osmia caerulescens)

Ścianki komór lęgowych zbudowane z materiału roślinnego.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Gniazdo murarki lucernowej (Osmia caerulescens) z kokonami wysmugi pięciopunktowej (Sapyga quinquepunctata) po prawej.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Murarka rzepakowa (Osmia brevicornis)

Brak ścianek przedzielających poszczególne kokony; brak osobnych komór lęgowych.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Murarka ostówka (Osmia niveata)

Ścianki komórek tworzone z materiału roślinnego.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Nożycówka dzwonkowa (Chelostoma rapunculi)

Ścianki komórek zbudowane z gliny, piasku, kamieni, lepione mieszaniną śliny i nektaru.

Miesierki (Megachile spp.)

Komory lęgowe zbudowane z wyciętych liści.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Makatki (Anthidium spp.)

Gniazda wykładane włoskami z łodyg i liści różnych roślin.

Bolica stonkówka (Symmorphus murarius)

Ścianki z gliny i piasku. Zamknięcia często pokryte warstwą maskującą.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Upieńka koziołek (Dipogon subintermedius)

Owad z rodziny nastecznikowatych polujący na pająki dla swojego potomstwa. Niezwykła jest budowa jego gniazda. Ścianki oddzielające komory lęgowe zbudowane są z włókien roślinnych czy części owadów, które następnie pokrywane są cienką warstwą pajęczyny. Grubość zatyczki zamykającej gniazdo może wynieść nawet 61 mm.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa, oznaczenie: Jacek Wendzonka)

Węgarnik (Trypoxylon sp.)

Ścianki komórkowe zbudowane z gliny.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Dzierżeń zwińcowiec (Solierella compedita)

Gliniane komórki lęgowe (dł. ok. 4 mm) buduje z ziemi spajanej wydzieliną gruczołów. Przestrzenie w gnieździe wypełnia dość luźno fragmentami roślin, kawałkami ziemi.

Wolnica czarniawa (Auplopus carbonarius)

Komórki gniazdowe w kształcie dzbaneczków z gliny.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Samotka (Hylaeus sp.)

Jedwabista powłoka nakładana jest na język i pochodzi prawdopodobnie z gruczołów ślinowych.

(fot. Katarzyna Rosiak-Stepa)

Samotka obrzeżona (Hylaeus difformis)

Również gniazdo samotki. Ścianki z gliny oraz brązowy kokon po prawej stronie świadczą o tym, że samotka zajęła rurkę należącą wcześniej do murarki ogrodowej (Osmia bicornis).
Więcej o tym gatunku na stronie autorki zdjęcia: pszczola.murarka.com

(fot. Magdalena Williams)

Murarka ostrożeniówka (Osmia leaiana)

Ścianki komórek tworzone z materiału roślinnego.

(fot. Magdalena Williams)

Oznaczenia żądłówek: Darek Ogrodnik, Jacek Wendzonka

Dziękuję Magdalenie Williams za udostępnienie zdjęcia gniazd samotki obrzeżonej i murarki ostrożeniówki oraz panu Janowi Słowiejowi za udostępnienie gniazda makatki siedmiozębnej.

Źródła i dodatkowa lektura

  1. Rolf Witt, Wespen beobachten, bestimmen, Augsburg 1998.
  2. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXIV. Błonkówki – Hymenoptera. Zeszyt 68h. Pszczołowate – Apidae. Podrodzina: Megachilidae, oprac. J. Banaszak, L. Romasenko, T. Cierzniak
  3. Więcej zdjęć wnętrz gniazd:
    https://pszczolamurarka.blogspot.com/2020/05/nest-closures-nest-plug-nestverschlusse.html
    https://www.researchgate.net/publication/308708740_Mature_Larvae_and_Nesting_Biologies_of_Bees_Currently_Assigned_to_the_Osmiini_Apoidea_Megachilidae
  4. Ciekawy artykuł oraz więcej informacji o samotce obrzeżonej na blogu autorki zdjęcia: pszczolamurarka.blogspot.com

Jestem miłośniczką żądłówek i założycielką strony dzicyzapylacze.pl. Oprócz publikowania artykułów o dzikich pszczołach i innych żądłówkach, na stronie opracowuję jej główne elementy. Szczególnie zajmuje mnie sposób gniazdowania oraz metody ochrony siedlisk żądłówek. [Opublikowane artykuły]