W Polsce stwierdzono dotychczas ponad 450 gatunków dzikich  pszczół, zgrupowanych w sześciu rodzinach:  lepiarkowate (Colletidae), miesierkowate (Megachilidae), pszczolinkowate (Andrenidae), pszczołowate (Apidae), smuklikowate (Halictidae), spójnicowate (Melittidae).

Pomimo znacznej liczby prac, dane o rozmieszczeniu i składzie gatunkowym pszczół w Polsce są niepełne. Wynika to głównie z nierównomiernego zbadania poszczególnych części kraju, ponadto występowanie wielu gatunków wykazanych dawniej wymaga potwierdzenia. Dotychczasowe informacje o pszczołach w Polsce pochodzi w dużej mierze z prac powstałych przed półwieczem lub jeszcze wcześniej. Trudności identyfikacyjne sprawiły, że szczególnie w przeszłości popełniano wiele błędów. Sprawdzenia zatem wymagają zwłaszcza starsze kolekcje. [1]

Poniżej zaprezentowane są niektóre dzikie pszczoły Polski. Ze względu na ich znaczną liczbę, podzielone są na rodzaje. Po kliknięciu w dany rodzaj, można obejrzeć konkretne gatunki. Gatunki pszczół, których szersza charakterystyka zamieszczona jest na blogu, są podlinkowane wewnątrz działów. Można ich opisy znaleźć również tutaj.

Źródła i dodatkowe informacje

  1.  Banaszak i in., Zagrożenia i perspektywy ochrony owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera). Wiadomości entomologiczne, 18, Supl. 2: 177-211. Poznań 2000
  2. Lista pszczół Polski dostępna jest pod adresami:
    http://rcin.org.pl/Content/54287/WA058_60983_P256-T43_Fragm-Faun-Nr-14.pdf
    http://www.home.umk.pl/~pawlik/publ/95-2001.pdf

Oznaczenie owadów: Darek Ogrodnik