W Polsce stwierdzono dotychczas ponad 470 gatunków dzikich  pszczół, zgrupowanych w sześciu rodzinach:  lepiarkowate (Colletidae), miesierkowate (Megachilidae), pszczolinkowate (Andrenidae), pszczołowate (Apidae), smuklikowate (Halictidae), spójnicowate (Melittidae).
Poniżej zaprezentowane są niektóre dzikie pszczoły Polski. Ze względu na ich znaczną liczbę, podzielone są na rodzaje. Po kliknięciu w dany rodzaj, można obejrzeć konkretne gatunki.

Źródła i dodatkowe informacje

  1.  Banaszak i in., Zagrożenia i perspektywy ochrony owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera). Wiadomości entomologiczne, 18, Supl. 2: 177-211. Poznań 2000
  2. Lista pszczół Polski dostępna jest pod adresami:
    http://rcin.org.pl/Content/54287/WA058_60983_P256-T43_Fragm-Faun-Nr-14.pdf
    http://www.home.umk.pl/~pawlik/publ/95-2001.pdf