W Polsce stwierdzono dotychczas ponad 470 gatunków dzikich  pszczół, zgrupowanych w sześciu rodzinach:  lepiarkowate (Colletidae), miesierkowate (Megachilidae), pszczolinkowate (Andrenidae), pszczołowate (Apidae), smuklikowate (Halictidae), spójnicowate (Melittidae).
Poniżej zaprezentowane są rodziny dzikich pszczół Polski. Po kliknięciu w daną rodzinę, można obejrzeć konkretne rodzaje, a dalej gatunki.

Źródła i dodatkowe informacje

  1.  Banaszak i in., Zagrożenia i perspektywy ochrony owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera). Wiadomości entomologiczne, 18, Supl. 2: 177-211. Poznań 2000
  2. Lista pszczół Polski dostępna jest pod adresami:
    http://rcin.org.pl/Content/54287/WA058_60983_P256-T43_Fragm-Faun-Nr-14.pdf
    http://www.home.umk.pl/~pawlik/publ/95-2001.pdf
    https://www.researchgate.net/publication/297882751_Contribution_to_bee_fauna_Hymenoptera_Apoidea_of_Poland