Pszczołowate Apidae

Rodzina zróżnicowana pod względem bogactwa gatunków (ok. 130), ich morfologii czy zachowań. Obejmuje ona takie rodzaje jak: porobnica Anthrophora, pseudoporobnica Amegilla, trzmiel Bombus, rożyca Ceratina, kornutka Eucera, rozrożka Tetralonia, zadrzechnia Xylocopa oraz pszczoła Apis reprezentowana przez jeden gatunek – pszczołę miodną Apis mellifera. W całej Europie gatunki społeczne występują jedynie w rodzinie pszczołowatych (pszczoła miodna i trzmiel).

Większość gatunków pszczołowatych gniazduje w ziemi, niektóre w suchych pędach (rożyca) czy drewnie (porobnica, zadrzechnia). Część gatunków odwiedza szerokie spektrum kwiatów, np. porobnica wiosenna Anthophora plumipes, a niektóre są silnie związane z poszczególnymi gatunkami/rodzajami roślin, jak rozrożka krwawnicowa Tetraloniella salicariae zbierająca pyłek jedynie z kwiatów krwawnicy. Pszczoły pasożytnicze nie zbierają pyłku, więc nie są zależne od rodzaju odwiedzanych roślin i reprezentowane są w tej rodzinie przez takie rodzaje, jak cyga Ammobates, podsobka Biastes, mamrzyk Epeoloides, mamrzyca Epeolus, brzęczka Melecta, koczownica Nomada, zwężnica Thyreus, a także pasożyty społeczne, jak trzmielce Bombus/Psithyrus.