Smuklikowate Halictidae

Duża rodzina pszczół reprezentowana przez takie rodzaje jak, np. smuklik Halictus, nęczyn Sphecodes, pseudosmuklik Lasioglossum, wigorczyk Rophites, wrzałka Systropha, łusareczek Nomioides. Gatunki z tej rodziny prowadzą samotny lub społeczny tryb życia o różnym stopniu rozwoju socjalnego. Gniazdują w ziemi tworząc niekiedy bardzo duże skupiska. Preferują ziemię odsłoniętą i nasłonecznioną. Wśród smuklikowatych znajdziemy zarówno gatunki zbierające pyłek z wielu gatunków roślin, jak np. smuklik wielki Halictus quadricinctus, a także o wąskiej specjalizacji, jak wigorczyk włochaty Rophites quinquespinosus związany z roślinami z rodziny jasnotowatych Lamiaceae. W rodzinie tej występują również gatunki pasożytnicze reprezentowane przez nęczyny Sphecodes.