Menu

Gatunki pszczół w Polsce

Poniżej prezentuję niektóre z 77 gatunków pszczół, które udało mi się odnaleźć w ogrodzie. Ze względu na ich znaczną liczbę podzieliłam je na rodziny. Listę będę sukcesywnie uzupełniać a także wymieniać nieudane zdjęcia. Gatunki, których szerszą charakterystykę zamieściłam na blogu, są podlinkowane wewnątrz działów.

Nie są to wszystkie gatunki występujące w Polsce. Pomimo znacznej liczby prac, dane o rozmieszczeniu i składzie gatunkowym pszczół w Polsce są niepełne. Wynika to głównie z nierównomiernego zbadania poszczególnych części kraju, ponadto występowanie wielu gatunków wykazanych dawniej wymaga potwierdzenia. Dotychczasowe informacje o pszczołach w Polsce pochodzi w dużej mierze z prac powstałych przed półwieczem lub jeszcze wcześniej. Trudności identyfikacyjne sprawiły, że szczególnie w przeszłości popełnianiano wiele błędów. Sprawdzenia zatem wymagają zwłaszcza starsze kolekcje. W Polsce stwierdzono do tej pory ponad 450 gatunków (BANASZAK 1991). [1]Źródła i dodatkowe informacje:
1. Banaszak i in., Zagrożenia i perspektywy ochrony owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera). Wiadomości entomologiczne, 18, Supl. 2: 177-211. Poznań 2000
2. Lista pszczół Polski dostępna jest pod adresami:
http://rcin.org.pl/Content/54287/WA058_60983_P256-T43_Fragm-Faun-Nr-14.pdf
http://www.home.umk.pl/~pawlik/publ/95-2001.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.