Kategoria

Grzebaczowate

Kategoria

Oxybelus bipunctatus (otrętwiacz plamkowany) Oxybelus trispinosus (otrętwiacz żółtoplamek) Oxybelus variegatus (otrętwiacz bokozębiec) Nieoznaczone otrętwiacze (Oxybelus) Oznaczenie owadów: Darek Ogrodnik